bg

БОДИ 620

Body 620 Втвърдител е изоцианатен втвърдител за Body 697 Лак HS SR 2: 1 и Боди 698 Лак HS SR 2:1.

scroll to top scroll to top